اسامی اعضای دوره ششم هیات امنای دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار

اسامی اعضای دوره ششم هیات امنای دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار

اعضای حقوقی هیات امنا:

۱- دکتر منصور غلامی؛ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئيس هيات امناء
۲- دکتر عبدالرضا باقری؛ قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات هاي امناء و هيات هاي مميزه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
۳- دکتر مجتبی صدیقی؛ رئیس سازمان امور دانشجويان و معاون وزير علوم، تحقيقات و فناوري و رئيس کميسيون دائمي هيات امناء
۴- دکتر غلامرضا گرائی نژاد؛ رئیس امور آموزش عالی سازمان برنامه و بودجه
۵- دکتر هوشنگ طالبی؛ رئیس دانشگاه اصفهان و دبیر هیات امناء
۶- دکتر سعید وحدتی؛ رئیس دانشکده رياضي و کامپيوتر خوانسار
۷- دکتر امیرحسین علی بیگي؛ رئيس مرکز آموزش عالي شهرضا

اعضای حقیقی هیات امنا:
 
۱- دکتر مرتضی بانک؛ مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي
۲- دکتر مهدی کرباسیان؛ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هيات عامل سازمان ايميدرو
۳- دکتر محسن مهرعلیزاده؛ استاندار اصفهان
۴- دکتر نعمت اله اکبری؛ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ريزي استان اصفهان و عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان
۵- دکتر قدرت اله نوروزی؛ شهردار اصفهان و عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
۶- دکتر حمیدرضا فولادگر؛ نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی

مسئول دبیرخانه هیات امناء:
دکتر محمدرضا ایروانی؛ سرپرست دفتر هیات امنا